Zandvoort Beach for Amsterdam

DIGITAAL NETWERKEN VOOR INTERNATIONAAL ASSETMANAGEMENT

Spatial Insight

Assetmanagement is een hele specifieke sector. Spatial Insight biedt consultancy en software-oplossingen voor nutsbedrijven, die zich bijvoorbeeld bezighouden het vervangen van waterleidingen en het op peil houden van de watervoorraad. Door het streven een schakel te zijn tussen gemeenten en nutsbedrijven, wil Spatial Insight ervoor zorgen dat er meer onderling afstemming plaatsvindt wanneer straten en wegen worden opengebroken voor onderhoud. Hierdoor hebben jij en ik minder last van afgesloten wegen én omdat een straat maar één keer wordt geopend, scheelt het flink in de kosten.


Onderzoek

De website van Spatial Insight is een digitaal visitekaartje. Het geeft algemene informatie over de aanpak, werkzaamheden en alle producten. Allemaal toegespitst op hun doelgroep. Daarbij is advies gegeven over het vertalen van werkzaamheden naar use cases, waarbij de werkelijke invulling van deze (toch wel vrij theoretische) materie duidelijker naar praktische oplossingen worden vertaald.


Het resultaat

De Nederlandse markt had tot een paar jaar geleden de focus, Om verder te groeien is is Spatial Insight internationaal gaan opereren, met projecten in landen zoals Duitsland en Noorwegen. Daarbij moest een vertaling van de Nederlandse site naar het Engels verzorgd worden. Om de nationale en internationale groei kracht bij te zetten, moest er een communicatiekanaal komen tussen het bedrijf en de hele specifieke doelgroep. Echter is deze zo specifiek, dat marketing in zoekmachines geen zin heeft. Er is simpelweg geen zoekvolume. Linkedin bood uitkomst. Met vakartikelen, nieuwsberichten en content afgestemd op het netwerk en de doelgroep van het bedrijf. Het resultaat is dat men Spatial Insight beschouwd als een autoriteit en er via het eigen netwerk, en netwerk van de doelgroep, nieuwe deuren worden geopend voor projecten.


Ons werk voor Spatial Insight
  • Strategie & Advies
  • Webdesign
  • Social media campagnes
  • Content creatie (foto/tekst)


➜ Naar de website van Spatial Insight


Neem contact op